Creative / Creadigol

Tirlun Dinas, Rhifyn 8 Y Stamp. Ar gael yma: https://www.ystamp.cymru/post/2019/09/05/rhifyn-y-stamp-8-haf-2019

Rush Hour, rhan o Gŵyl Insta-gerddi’r Stamp. Ar gael yma: https://www.ystamp.cymru/post/2019/10/03/diwrnod-barddoniaeth-cenedlaethol-g%C5%B5yl-insta-gerddir-stamp-morgan-rhys-powell

Mae fy ngherddi Salwch / gwella a Tirlun Dinas wedi eu cyhoeddi ym mlodeugerdd 2020 Y Stamp, Dweud y Drefn pan nad oes Trefn. Ar gael i’w phrynu yma: https://www.ystamp.cymru/product-page/dweud-y-drefn-pan-nad-oes-trefn-blodeugerdd-2020

%d bloggers like this: