About

About

I am an ESRC-funded PhD researcher at the University of Manchester.

My research concerns the processes by which subversive collective actors emerge in ostensibly difficult circumstances. Specifically, I am researching how workers come to take collective action in previously non-unionised employment.

In seeking to understand the causal roots of such action, I synthesise insights from Critical Industrial Relations and Social Movement Theory, drawing on debates around Mobilisation Theory, Labour Process Theory, frame analysis, and Cultural-Historical Activity Theory.

My interest in this field stems from my own previous experience as a trade unionist in multiple call centres.

My other research areas include broader social movement studies, class analysis, and platform labour.

I am from Aberfan, near Merthyr Tydfil in the Welsh Valleys, and alongside my academic work I am interested in the Welsh national question, the future of the Welsh language, and in the growing Welsh independence movement.

Amdanaf i

Rydw i’n ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol Manceinion.

Mae fy ngwaith ymchwil yn ymwneud รข’r prosesau sydd yn ffurfio actorion torfol yn amodau arunig. Mae gen i ddiddordeb penodol mewn enghreifftiau o weithwyr yn gwrthwynebu gwaith bregus.

Trwy astudio hyn, rydw i’n bwriadu ymyrryd yn nadleuon dros awtonomi yn y gwaith, twf gwaith is-safonol, a dyfodol y mudiad llafur.

Mae fy niddordebau academaidd eraill yn cynnwys astudio mudiadau cymdeithasol, astudio dosbarthiadau cymdeithasol, a gweledigaethau gwrth-cyfalafol.

Rydw i’n dod o Aberfan yn wreiddiol ac, tu hwnt i academia, mae gen i ddiddordeb yn nyfodol yr iaith a’r mudiad dros annibyniaeth.