About

About

I am an ESRC-funded PhD researcher at the University of Manchester.

My research concerns the processes by which collective actors are constituted in ostensibly isolating circumstances. Specifically, I look at emergent efforts at workers’ organising in precarious employment in the UK.

By synthesising insights from critical industrial relations and social movement theory, my project aims to intervene in debates over the practice of workers’ power, trade union decline and renewal, and the rise of non-standard employment.

My interest in this field stems from my own previous experience as a trade unionist in multiple call centres.

My other research areas include broader social movement studies, class analysis, and alternatives to capitalism.

I am from Aberfan, near Merthyr Tydfil in South Wales, and alongside my academic focus I am interested in the Welsh national question, the future of the Welsh language, and in the growing Welsh independence movement.

Amdanaf i

Rydw i’n ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol Manceinion.

Mae fy ngwaith ymchwil yn ymwneud รข’r prosesau sydd yn ffurfio actorion torfol yn amodau arunig. Mae gen i ddiddordeb penodol mewn enghreifftiau o weithwyr yn gwrthwynebu gwaith bregus.

Trwy astudio hyn, rydw i’n bwriadu ymyrryd yn nadleuon dros awtonomi yn y gwaith, twf gwaith is-safonol, a dyfodol y mudiad llafur.

Mae fy niddordebau academaidd eraill yn cynnwys astudio mudiadau cymdeithasol, astudio dosbarthiadau cymdeithasol, a gweledigaethau gwrth-cyfalafol.

Rydw i’n dod o Aberfan yn wreiddiol ac, tu hwnt i academia, mae gen i ddiddordeb yn nyfodol yr iaith a’r mudiad dros annibyniaeth.