About

About

I am an ESRC-funded PhD candidate at the University of Manchester.

My research concerns the micro-dynamics of emergent efforts at workers’ organising in hostile and precarious circumstances in the UK. By synthesising insights from industrial relations and social movement theory, my project intervenes in debates over agency and the labour process, trade union decline and renewal, and the rise of non-standard employment.

My interest in this field is driven by my own previous experience as a trade unionist in multiple call centres.

My other research interests include broader social movement studies, class analysis, and alternatives to capitalism.

I am from Aberfan, near Merthyr Tydfil in South Wales, and alongside my academic focus I am interested in the Welsh national question, the future of the Welsh language, and in the growing Welsh independence movement.

Amdanaf i

Rydw i’n ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol Manceinion.

Mae fy ngwaith ymchwil yn ymwneud รข thactegau gweithwyr wrth wrthwynebu gwaith bregus, ac yn ymyrryd yn nadleuon dros cysyniadu ‘precarity’ a thros ddyfodol y mudiad llafur.

Dros y tair blynedd nesaf, byddaf yn ymchwilio i mewn i ymgyrchoedd i sefydlu undebau llafur mewn gweithleoedd sydd yn anniogel ac yn orthrymedig.

Mae fy niddordebau academaidd eraill yn cynnwys astudio mudiadau cymdeithasol, astudio dosbarthiadau cymdeithasol, a gweledigaethau gwrth-cyfalafol.

Rydw i’n dod o Aberfan yn wreiddiol ac, tu hwnt i academia, mae gen i ddiddordeb yn nyfodol yr iaith a’r mudiad dros annibyniaeth.